top of page
Türk_Modernlesmesi.jpg

Türk Modernleşmesi

Amaç: Kültürümüzün ve buna bağlı olarak toplum yapımızın son 2 asır içinde nasıl değiştiğinin incelenmesi. Amaç bir siyasi tarih değil bir kültür tarihi oluşturulmasıdır.

  • Batılılaşmanın başlaması

  • Tanzimat Dönemi

  • II. Abdülhamid Dönemi

  • Balkan Savaşlarından Milli Mücadelenin sonuna

  • Cumhuriyet Dönemi

  • Tek parti Dönemi

  • Çok Partili Dönem

  • 80 Sonrası

  • 2000ler

bottom of page