top of page
müfredat.jfif

Temel Eğitim

Eleştirel Düşünce eğitimlerinde, çoğu durumda, şematik olarak gösterilmese de aşağıdaki model esas alınır:

1.Temel.png

Bu modele göre dış dünyadan, duyu organlarımız vasıtasıyla alınan bilgiler, beynin fonksiyonu olan düşünce ile işlenerek kararlara ve davranışlara dönüştürülür. Duyu organlarımızın kısıtlılığı ve yanılması dolayıyla dışarıdan alınan bilgilerde zaman zaman hatalar olsa da bunlar nadir sayılabilir ve göz ardı edilebilir. Düşünce kutucuğundaki kusurlar giderilebilirse sağlıklı kararlara ulaşılabilir.  

Model oldukça basittir ve çoğu durumda problemlerin çözüme kavuşturulması için yeterlidir. Mantık hatalarına dikkat çekmeye yönelik düzenlenecek bir eğitim ile eleştirel düşüncenin geliştirilmesi yolunda ciddi mesafeler alınması mümkündür.

bottom of page