top of page
psikoloji.png

Psikolojik Etki

 

Amaç: Düşünce sadece mantık kuralları ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir iştir. Düşüncenin oluştuğu psikolojik ortamı ve bileşenlerini anlayıp, bunların düşüncelerimizin oluşumuna nasıl etki ettiklerini fark eder hale gelinmesi dersin hedefidir.

  • Duyum ve Algı

  • Hafıza

  • Bilinç, Bilinç Altı

  • Bilişsel Fonksiyonlar

  • Motivasyon ve Güdüler

  • Duygular

  • Karakter, Bilişsel Modeller

  • Tutum ve Davranış

  • Savunma Mekanizmaları

bottom of page