top of page

Orta Düzey Eğitimler

Modeller faydalıdır; dışımızdaki dünyayı daha kolay anlaşılır hale getirmek için kurulurlar. Çünkü gerçek dünya karmaşıktır. Onu modellerle basitleştirdiğimiz ölçüde kolay anlar ama bu arada da gerçeklikten uzaklaşırız. Bu yüzden her model eksiktir. Temel eğitim için önerilen model de eksiktir. Faydalı olsa da aşırı basitleştirme yüzünden bazı problemlerin çözümünü de imkânsız hale getirmektedir. Bunları aşmak için daha detaylı modellere ihtiyaç vardır. 

Orta Düzey Eğitim I-Psikolojik Etki

Temel Modelin en önemli eksikliği, düşünme eyleminin basitçe beyinde oluşan bir faaliyetten ibaret görmesidir. Halbuki, düşünme faaliyeti Psikolojik Ortam olarak isimlendirilebilecek oldukça karmaşık bir yapı içinde gerçekleşir ve bu ortamdan büyük ölçüde etkilenir.

2.Psikoloji.png

Düşüncenin gerçekleştiği psikolojik ortam ve bileşenleri anlaşılmadan, bu bileşenlerin varlık sebepleri ve birbirleri ile ilişkileri bilinmeden niçin ve nasıl kararlar verdiğimiz tam olarak anlayamayız.

Orta Düzey Eğitim II-Toplumsal Etki

3.Sosyal.png

Modeldeki ikinci eksiklik, modelin insanların kendi içinde bağımsız kararlar aldığını varsaymasıdır. Halbuki insanlar nadiren yalnız karar verirler. Toplum içinde yaşarız ve verdiğimiz karalarda toplumsal etkiyi derinden hissederiz. Toplumsal etkinin kararlarımızı nasıl etkilediğinin anlaşılması bu eğitimin konusudur.

bottom of page