top of page
modernization.png

Modernleşme Tarihi

Amaç: Toplumlarda yaşanan kafa karışıklığının kökeninde farklı değerler sistemleri üzerine kurulu kültürlerin aynı ortamda karşılaşıyor olması yatıyor. Bu kültürler içinde en baskın olanı da Modernleşme. Modernleşme, özellikle II. Dünya savaşına kadar Batı Toplumunun özel kültürel tarihinden ibaret olsa da ama artık dünya üzerine yayılmış, bu yüzden de evrensellik yanılgısı oluşturmuş durumdadır. Yine de, bu durum diğer toplumların sırt çevirebileceği anlamına gelmiyor. Sadece, bu kültürün değerler sisteminin ne şekilde şekillendiğini, bir başka değişle değerlerinin kültürel tarihini bilmeye ihtiyaç var. Bu bilindiğinde, değer yüklü kültür ögeleri, değerlerinden bağımsız bir şekilde kendi kültürümüzün parçası da yapılabilir.

Bu dersin konusunu modern dünyanın değerlerinin kültürel tarihi oluşturmalıdır.

  • Modernliğin kökleri

  • Rönesans

  • Reform

  • Aydınlanma

  • Endüstri Devrimi

  • Sömürgecilik

  • Post-modern Dönem

  • Küreselleşme

bottom of page