top of page
müfredat.jfif

Giriş Düzeyi Eğitimler

Farkındalık Eğitimi

Önerilen ilk eğitim farkındalık eğitimidir. Eleştirel Düşünce konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eleştirel düşüncenin "ne olduğu" bilinmeden bu beceri kazanılamaz. Diğer yandan çoğu kişinin bu eğitimi aldıktan sonra daha ileri eğitimlere yönelmemesi, daha ileri eğitimlere katılanların önemli bir kısmının da eğitimden sonra öğrendiklerini beceri haline getirmek için pek bir gayrette bulunmaması sürpriz olmamalıdır.

Yine de farkındalık eğitimin birçok faydası vardır: Eğitimden sonra sahip olduğumuz bilgilerin ve düşünce şeklimizin mükemmel olmadığını, zafiyetlerimiz olduğunu fark etmemiz önemlidir. Kahvehaneler bildiklerinden asla şüphe duymayan ve mükemmel düşündüklerini zanneden insanlarla dolup taşmaktadır.

Düşünce zafiyetlerimizin farkında olmamız her ne kadar bu konuda bizi tamamen güvende tutmasa da zaman zaman güvenliğimizi gözden geçirmemize, bu konuda karşılaştığımız uyarıları baştan reddetmeyip en azından kulak kabartmamıza ve belki biraz daha ileri giderek bu konuda çalışan uzmanların sunduğu çalışmalara ilgi duymamıza vesile olabilir.

En önemlisi ise bu zafiyetlerimizden yararlanmak isteyen reklamcılar, politikacılar, istihbarat örgütleri, dünya çapında faaliyet gösteren toplumsal ve siyasi yapılar bulunduğunu bilmemiz, tetikte bulunmak açısından önemlidir.

Temel Eğitim

Eleştirel Düşünce eğitimlerinde, çoğu durumda, şematik olarak gösterilmese de aşağıdaki model esas alınır:

1.Temel.png

Bu modele göre dış dünyadan, duyu organlarımız vasıtasıyla alınan bilgiler, beynin fonksiyonu olan düşünce ile işlenerek kararlara ve davranışlara dönüştürülür. Duyu organlarımızın kısıtlılığı ve yanılması dolayıyla dışarıdan alınan bilgilerde zaman zaman hatalar olsa da bunlar nadir sayılabilir ve göz ardı edilebilir. Düşünce kutucuğundaki kusurlar giderilebilirse sağlıklı kararlara ulaşılabilir.  

Model oldukça basittir ve çoğu durumda problemlerin çözüme kavuşturulması için yeterlidir. Mantık hatalarına dikkat çekmeye yönelik düzenlenecek bir eğitim ile eleştirel düşüncenin geliştirilmesi yolunda ciddi mesafeler alınması mümkündür.

bottom of page