top of page
beceri2.jpg

Eleştirel Düşünce Çalışmaları

Eleştirel Düşünce eğitimleri farkındalık oluşturma bakımından önemli ama beceri kazanma açısından oldukça yetersiz görünmektedir. Farkındalık faydalı olsa da insanların çok az bir kısmı bu eğitimlere devam ederek eleştirel düşünme becerisine sahip hale geleceklerdir.

Diğer yandan, eleştirel düşünce ihtiyacını gerektiren problemler, yeteneklerimizden bağımsız bir şekilde ortada durmaktadır. Bunların çözümü için tüm çabayı "fertlerin eleştirel düşünce kabiliyetinin artırılmasına" bağlamak, aracı amaç haline getirmek anlamına gelir. Eleştirel düşüncenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, eğitimler dışında faaliyetler de planlanabilir.  

Düşünce Kulüpleri

Eleştirel düşünme becerisi kazanmak için, "antrenörler eşliğinde periyodik antrenmanlar yapan sporcular misali", eleştirel düşünce antrenmanlarının yapılabileceği ortamlara ihtiyaç vardır. Beceri başka türlü kazanılamaz.

Eğitimlere katılan ilgili ve yetenekli adayların yeteneklerini, belli bir disiplin içinde çalışarak geliştirecekleri düşünce kulüpleri, bu alandaki antrenman salonları olarak görülebilir.

Düşünce Enstitüsü/Platformu

Gözden geçirilmiş, temizlenmiş ve işlenmiş bilginin geniş kitlelere sunulması, büyük kitleleri eleştirel düşünürler yapmaktan çok daha kolay görünmektedir. Bir yandan farkındalık sağlanırken, diğer yandan bahsedilen sorunlarla mücadele edecek uzmanları seçip yetiştirmek, bunları organize ederek bahsedilen sorunlarla toplum adına mücadele etmek de amaca ulaşma yolunda tamamlayıcı hatta daha verimli bir yol olarak değerlendirilebilir.

Düşünce kulüplerindeki istekli ve istidatlı katılımcılar da daha özel gruplar içinde üretici haline gelebilirler. 

Böyle bir yapı, kendi alanında bilgi ve tecrübe sahibi profesyoneller için de bir işbirliği ortamı haline gelebilir. 

Bu platformda yapılacak çalışmalarla toplum, onu kendi ekonomik, siyasal, kültürel amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan odakların yönlendirmelerine karşı daha donanımlı hale getirilebilir.

Haber-Analiz Sitesi

Düşünce Enstitüsünü/Platformunun yayın organı olarak çalışacak, Web üzerinden yayınlanacak haber analiz sitesi oluşturulabilir. Bu site, mevcutlardan şu alanlarda farklılaşabilir:

  • Günlük değil, güncele takılmadan (yeterince var); haftalık hatta aylık perspektifle yayın yapabilir

  • Çokluk, popülerlik değil önemlilik esası ile hareket ederek "gereksiz" ve "faydasız" bilgilerle vakit kaybetmez

  • Uluslararası bakış açısı ile yayın yapabilir. Türkiye de bu açıdan ülkelerden bir ülkedir

  • Haber üretmek yerine üretilmiş haber ve yorumlar arasındaki ilişkilere yoğunlaşarak olaylara farklı bakış açıları getirebilir

 

Hedef kitle: Karar vericiler, etki merkezleri

bottom of page